Skadeverkstad

I vår skadeverkstad kan du få hjälp med det mesta som rör karossen på din bil, Vanligtvis utförs dessa åt försäkringsbolag när du råkat ut för en skada. Exempel på reparationer är riktning av bucklor innan lackering, Byte av karossdelar och vindrutor. Om chassit blivit snett i samband med en skada riktas bilen i vår riktbänk.

Vi sköter all kontakt med försäkringsbolag, lackeringsföretag etc,

Vi utför arbeten åt de flesta försäkringsbolagen.

Dessa förlopp händer vid inträffad vagnskada på ditt fordon

1. Du anmäler skadan till ditt försäkringsbolag, Av dom får du ett skadenummer som vi vill ha av dig (detta behövs för att vi ska kunna göra en kostnadskalkyl till försäkringsbolaget)

2. Du kommer hit med bilen och vi besiktigar skadan.

3. Vi gör en kostnadskalkyl och skickar in till försäkringsbolaget med vad som behöver göras och bilder etc.

4. Bilen kan nu påbörjas, Ev plåtskador riktas eller delar byts ut och plastskador repareras eller byts ut, När plåtslagaren är klar så skickas bilen till lackering med vår biltransport på ett säkert sätt, Din bil körs alltså aldrig mellan plåtverkstad/lackverkstad

5. Bilen slipas och lackeras och när den efter ett par dagar är klar så transporteras den tillbaka till plåtslagaren för ihopmontering.

6. En enklare besiktning av utförd skada görs internt.

7. Bilen är klar för avhämtning.